Kadry i płace

W zakresie usług kadrowo-płacowych oferujemy Państwu prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz naliczanie wynagrodzeń.

Obsługa kadrowa:
 • prowadzenie akt osobowych;
 • przygotowywanie umów o pracę;
 • sporządzanie umów zleceń oraz umów o dzieło;
 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan;
 • przegotowywanie wypowiedzeń umów o pracę;
 • prowadzenie ewidencji urlopów, czasu pracy, badań okresowych;
 • ustalanie uprawnień do urlopów;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS;

Obsługa płac:
 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac;
 • sporządzanie i przesyłanie do zus miesięcznych deklaracji rozliczeniowych;
 • sporządzanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników do zus;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z ustaleniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 • przygotowywanie przelewów oraz pasków płacowych;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • prowadzenie kartotek zarobkowych i zasiłkowych;
 • udział w kontrolach ZUS, PIP, UKS;
 • sporządzanie umów na ryczałty samochodowe i i samochody służbowe;
 • przygotowywanie raportów zarządczych dotyczących kosztów wynagrodzeń, wypłaconych dodatków i premii, nadgodzin, czasu pracy i nieobecności;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników (PIT-11, PIT-40);
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A;
 • konsultacje w zakresie spraw kadrowo-płacowych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji dotyczących zasad współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt lub o kierowanie zapytania bezpośrednio na adres e-mail: biuro@biurosignum.pl.