Księgowość on line


Obecnie proponujemy Państwu następujące rozwiązania usług księgowych on line:


  1. internetową uwierzytelnioną wymianę danych z naszymi klientami pracującymi na programach Comarch Optima. Daje to dużą oszczędność czasu i eliminuje błędy. Uwierzytelniona Wymiana Danych to mechanizm, który zapewnia bezpieczny przesył informacji pomiędzy biurem rachunkowym a klientem. Eliminuje potrzebę ręcznego przepisywania dokumentów, minimalizuje prawdopodobieństwo pomyłki oraz gwarantuje bezpieczeństwo współpracy przez Internet. Zastosowanie uwierzytelnionej wymiany danych w regularnej współpracy pozwala znacznie ograniczyć czas poświęcony z jednej strony na przygotowanie i wysłanie dokumentacji, z drugiej zaś na ich ponowne, często ręczne wprowadzanie do programu.
  2. dużym przedsiębiorstwom używającym zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem oferujemy możliwość pracy na ich instalacjach poprzez zastosowanie usług terminalowych. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na powierzenie biuru rachunkowemu obsługi księgowej firmy przy jednoczesnym dostępie do wszelkich danych księgowych.
  3. wszystkim klientom korzystającym z usług biura (usługa księgowa powyżej 50 dokumentów lub obsługa kadrowo-płacowa powyżej 20 osób) oferujemy Moduł Pulpit Menadżera, który umożliwia dostęp do informacji o stanie firmy, rozrachunkach, wynagrodzeniach itp. Dzięki modułowi Pulpit Menadżera kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych o swojej firmie poprzez przeglądarkę internetową. Zobacz jak wygląda pulpit menadżera.


Kliknij aby przejść do strony